Ściągnij aplikację na swój telefon!    

Regulamin serwisu internetowego czatek.pl

Definicje

Administrator - osoba fizyczna dbająca o prawidłowe funkcjonowanie serwisu. Kontakt z administratorem dostępny jest poprzez email: [email protected] Serwis - strona internetowa znajdująca się pod adresem www.czatek.pl. Witryna ma formę czatu. Użytkownik - osoba pełnoletnia lub w przypadku zgody opiekunów osoba niepełnoletnia korzystająca z Serwisu.

Postanowienia ogólne

§1 Używanie Serwisu jest bezpłatne i nie wymaga rejestracji. §2 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści umieszczane w Serwisie przez Użytkowników. §3 Użytkownik oświadcza, że posiada wszystkie niezbędne prawa do umieszczanych przez niego treści. §4 Administrator zastrzega prawo do blokowania dostępu do Serwisu dla osób, które nie wykazują się odpowiednią kulturą, lub działają na jego szkodę. §5 Serwis internetowy czatek.pl nie zapisuje żadnych danych dotyczących rozmowy, a w szczególności danych takich jak IP czy historia rozmowy. §6 Rozmowy prowadzone za pośrednictwem Serwisu są moderowane. Administrator zastrzega sobie prawo do blokowania dowolnych fraz i wyrażeń. §7 Użytkownik oświadcza, że nie będzie umieszczał w Serwisie treści niezgodnych z polskim prawem i dobrymi obyczajami. §8 Administracja zastrzega sobie prawo do umieszczania wiadomości reklamowych oraz informacyjnych w logu rozmowy. §9 Zabrania się użytkownikowi wysyłania wiadomości o treściach reklamowych. §10 Administracja zastrzega sobie prawo do blokowania adresów IP klientów podłączających się do aplikacji czatek.pl z aplikacji klienckich innych niż oficjalne. Wiadomości z nieoficjalnych aplikacji klienckich mogą być zmienione, uszkodzone lub blokowane. §11 Administracja zastrzega sobie prawo do blokowania adresów IP użytkowników nagminne łamiących zasady etykiety w sieci.

Postanowienia końcowe

Administrator zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu z wcześniejszym poinformowaniem Użytkowników informacją w Serwisie. Osoby nie akceptujące postanowień tego regulaminu nie mogą korzystać z Serwisu.

Kontakt

Wszelkie uwagi prosimy zgłaszań na adres [email protected]